امروزسه شنبه, 21 آبان 1398 11:30

دکتر منصوریان به عنوان مدیرگروه سلامت جامعه و مدیریت پرستاری دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر محمدرضا منصوریان را به عنوان مدیرگروه سلامت جامعه و مدیریت پرستاری دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

خانم دکتر آرمان‌پور به عنوان سرپرست گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشكي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، خانم دکتر آرمان‌پور را به عنوان سرپرست گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر حاجوي به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر جعفر حاجوي را به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر تقوي به عنوان معاون آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر محمود تقوي به عنوان معاون آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب...

دکتر اکبری به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر علي اكبري به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر سيد امير طباطبايي زاده به عنوان مديرگروه تغذيه و بيوشيمي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر سيد امير طباطبايي‌زاده را به عنوان مديرگروه تغذيه و بيوشيمي دانشگاه منصوب کرد


ادامه مطلب...

دکتر شهلا خسروان به عنوان سردبیر مجله علمی پژوهشی افق دانش منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر شهلا خسروان به عنوان سردبیر مجله علمی پژوهشی افق دانش منصوب شد.

ادامه مطلب...