امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 16:09

دكتر حاجوي به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر جعفر حاجوي را به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر تقوي به عنوان معاون آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر محمود تقوي به عنوان معاون آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب...

دکتر اکبری به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر علي اكبري به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر سيد امير طباطبايي زاده به عنوان مديرگروه تغذيه و بيوشيمي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر سيد امير طباطبايي‌زاده را به عنوان مديرگروه تغذيه و بيوشيمي دانشگاه منصوب کرد


ادامه مطلب...

دکتر شهلا خسروان به عنوان سردبیر مجله علمی پژوهشی افق دانش منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر شهلا خسروان به عنوان سردبیر مجله علمی پژوهشی افق دانش منصوب شد.

ادامه مطلب...

سید علی سده‌ای به عنوان دبير شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، سید علی سده‌ای را به عنوان دبير شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادات كاركنان دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

رضا زارع‌حسيني به عنوان دبير ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه در سال 98 منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، رضا زارع حسینی را به عنوان دبير ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه در سال 98 منصوب کرد.

ادامه مطلب...