امروزشنبه, 03 آبان 1399 00:47

دكتر ايرج مرادي به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر ايرج مرادي را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر جواد صادقي‌نسب به عنوان سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و رئيس مركز بهداشت شهرستان گناباد منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر جواد صادقي‌نسب را به عنوان سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و رئيس مركز بهداشت شهرستان گناباد منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر عبدالجواد خواجوي به عنوان سردبير مجله پژوهش و سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر عبدالجواد خواجوي را به عنوان سردبير مجله پژوهش و سلامت دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر محسن صاحبان ملكي به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر محسن صاحبان ملكي را به عنوان سرپرست دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دکتر محمدزاده به عنوان معاون آموزش علوم پایه دانشكده پزشكي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر علیرضا محمدزاده را به عنوان معاون آموزش علوم پایه دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دکتر طالب‌زاده به عنوان معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر وحید طالب‌زاده را به عنوان معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر محرابی به عنوان سرپرست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر سعید محرابی را به عنوان سرپرست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي منصوب کرد.

ادامه مطلب...