امروزجمعه, 27 دی 1398 16:27

دکتر محمدزاده به عنوان معاون آموزش علوم پایه دانشكده پزشكي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر علیرضا محمدزاده را به عنوان معاون آموزش علوم پایه دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دکتر طالب‌زاده به عنوان معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر وحید طالب‌زاده را به عنوان معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر محرابی به عنوان سرپرست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر سعید محرابی را به عنوان سرپرست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر قويدل به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان و بيمارستان آيت ا... مدني شهرستان بجستان منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر علي قويدل شورابي را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان و سرپرست بيمارستان آيت ا... مدني شهرستان بجستان منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دکتر منصوریان به عنوان مدیرگروه سلامت جامعه و مدیریت پرستاری دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر محمدرضا منصوریان را به عنوان مدیرگروه سلامت جامعه و مدیریت پرستاری دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

خانم دکتر آرمان‌پور به عنوان سرپرست گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشكي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، خانم دکتر آرمان‌پور را به عنوان سرپرست گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر حاجوي به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر جعفر حاجوي را به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...