امروزپنج شنبه, 02 ارديبهشت 1400 18:17

دكتر سيد عليرضا حسيني به عنوان سرپرست گروه داخلي دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر سيد عليرضا حسيني را به عنوان سرپرست گروه داخلي دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دكتر سيده نرگس حسيني به عنوان "سرپرست گروه روانپزشكي و نورولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه " منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر سيده نرگس حسيني را به عنوان "سرپرست گروه روانپزشكي و نورولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی گناباد " منصوب کرد.

ادامه مطلب...

عليرضا طحان زاده به عنوان « سرپرست گروه برنامه‌ريزي بودجه و پايش عملكرد دانشگاه» منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، عليرضا طحان زاده را به عنوان « سرپرست گروه برنامه‌ريزي بودجه و پايش عملكرد دانشگاه» منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دکتر جواد صادقی‌نسب به عنوان «سرپرست گروه اطفال دانشكده پزشكي» منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر جواد صادقی‌نسب را به عنوان سرپرست گروه اطفال دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دکتر مشاری به عنوان «مسئول پيگيري و راه اندازي بيمارستان دوم در شهرستان گناباد » منصوب شد

دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر جلیل مشاری را به عنوان مسئول پيگيري و راه‌اندازي بيمارستان دوم در شهرستان گناباد منصوب کرد.

ادامه مطلب...

دکتر فیروزی به عنوان سرپرست گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر علی فیروزی را به عنوان سرپرست گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب...

مهندس قاسمی به عنوان مدير فني آزمايشگاه معتمد محيط زيست دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، مهندس مهدی قاسمی را به عنوان مدير فني آزمايشگاه معتمد محيط زيست دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب کرد.

ادامه مطلب...