امروزپنج شنبه, 31 خرداد 1397 04:59

انتصاب اعضای كميته دانشگاهي ترويج زايمان طبيعي

طی احکامی از سوی دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اعضای كميته دانشگاهي ترويج زايمان طبيعي منصوب گردیدند.


به گزارش وب‌دا، متن این ابلاغ به شرح زیر است:
جناب آقاي دكتر علي اكبري
معاون محترم درمان دانشگاه
جناب آقاي دكتر مرتضي تجددي
معاون محترم مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه
جناب آقاي دكتر رضا اسماعيلي
معاون محترم آموزشي دانشگاه
جناب آقاي دكتر علي عالمي
معاون محترم بهداشت دانشگاه
جناب آقاي دكتر جليل مشاري
رياست محترم دانشكده پزشكي و فوق تخصص نفرولوژي اطفال  
جناب آقاي دكتر محسن صاحبان ملكي
رياست محترم بيمارستان 15 خرداد و متخصص محترم بيهوشي و فلوشيپ ICU
جناب آقاي دكتر محمد عجم
رياست محترم اداره نظارت بر درمان دانشگاه
سركار خانم دكتر اعظم السادات محموديان
عضو محترم هيأت علمي و متخصص زنان و زايمان
سركار خانم دكتر مهرناز مهربان
عضو محترم هيأت علمي و متخصص زنان و زايمان
سركار خانم دكتر رقيه رحماني بيلندي
عضو محترم هيأت علمي دانشگاه
سركار خانم زهرا عطارباشي
كارشناس مسئول محترم مامايي معاونت درمان دانشگاه

سلام عليكم  
با توجه به تعهد، دانش و تجربيات ارزنده جنابعالي/ سركارعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان " عضو كميته دانشگاهي ترويج زايمان طبيعي " منصوب مي گرديد. انتظار مي رود ضمن پيگيري مأموريت هاي قبلي و استفاده از توان ظرفيت هاي تخصصي موجود، نسبت به وظايف مربوطه اقدام نماييد .
اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد .
                                                          
                                                          
                                                                                              دکتر رضا احمدی        
                                                                                                رئیس دانشگاه