امروزدوشنبه, 25 تیر 1397 07:36

انتصاب اولین سرپرست بیمارستان آموزشی - درمانی علامه بهلول گنابادی


طی حکمی از سوی دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر محسن صاحبان ملکی عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان اولین سرپرست بیمارستان آموزشی - درمانی علامه بهلول گنابادی منصوب گردید.به گزارش وب‌دا، متن حکم صادره به شرح ذیل است؛

جناب آقای دکتر محسن صاحبان ملکی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

با سلام و احترام

       بدون ترديد، بيمارستان‌هاي آموزشي درماني مي‌توانند در ارتقاء جنبه‌هاي مختلف آموزشي باليني در دانشگاه، نقش محوري را ايفاء نمايند، لذا با عنايت به علاقه، تجربه و توانمندي‌هاي جنابعالي به موجب اين ابلاغ با حفظ سمت به عنوان "سرپرست بيمارستان آموزشي درماني علامه بهلول گنابادي " منصوب مي‌شويد تا با اتكال به خداوند متعال و رعايت جوانب شرعي و قانوني و با توجه به ظرفيت‌هاي قابل توجه اين مركز و خرد‌جمعي و جلب مشاركت پزشكان، كارشناسان و كاركنان خدوم نسبت به امور ذيل اهتمام ورزيد.

- جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان و تهيه گزارش از فعاليت‌ها، مشكلات و پيشرفت‌ها.

- استفاده از تمام ابزارهاي موجود اعم از روش‌هاي نوين مديريتي، منابع انساني، مالي و فيزيكي در جهت ارتقاء خدمات درماني و اجراي راهنماهاي باليني و استانداردهاي مراقبت بيمار و اعتباربخشي درمان .

- ايجاد كميته‌هاي لازم بيمارستاني، انتخاب افراد هر كميته با همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن اجراي وظايف.

- نظارت و سرپرستي در مورد انجام امور درمان بيماران توسط پزشكان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوين شده در اين مورد.

- هدايت و هماهنگي فعاليت‌هاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.

- انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخش‌هاي مختلف بيمارستان.

اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.                                                                                                                دکتر رضا احمدی
                                                                                                                   رئیس دانشگاه