امروزپنج شنبه, 31 مرداد 1398 18:27

دكتر عباس عبادی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی پژوهشی علامه بهلول گنابادی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر عباس عبادی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی پژوهشی علامه بهلول گنابادی منصوب شد.Dr-Ebadi

به گزارش وب‌دا، متن ابلاغ صادره به شرح زیر است؛

جناب آقاي دكتر عباس عبادي
متخصص محترم طب اورژانس

با سلام و احترام
       بدون ترديد، بيمارستانهاي آموزشي درماني مي توانند در ارتقاء جنبه هاي مختلف آموزشي باليني در دانشگاه نقش محوري را ايفاء نمايند. لذا با عنايت به شايستگي، تجربه و توانمنديهاي جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست مركز آموزشي درماني پژوهشي علامه بهلول گنابادي " منصوب مي شويد تا با اتكال به خداوند متعال و رعايت جوانب شرعي و قانوني و با عنايت به ظرفيت هاي قابل توجه اين مركز و خرد جمعي و جلب مشاركت پزشكان، كارشناسان و كاركنان خدوم نسبت به امور ذيل اهتمام ورزيد:
- جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان و تهيه گزارش از فعاليت ها، مشكلات و پيشرفت ها.
- استفاده از تمام ابزارهاي موجود اعم از روش هاي نوين مديريتي، منابع انساني، مالي و فيزيكي در جهت ارتقاء خدمات درماني و اجراي راهنماهاي باليني و استاندارهاي مراقبت بيمار و اعتبار بخشي درمان .
- ايجاد كميته هاي لازم بيمارستاني، انتخاب افراد هر كميته با همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن اجراي وظايف.
- نظارت و سرپرستي در مورد انجام امور درمان بيماران توسط پزشكان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوين شده در اين مورد.
- هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري ، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.
- انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.
اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.

 

دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه