امروزشنبه, 05 بهمن 1398 18:46

مهندس قاسمي به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مهندس مهدي قاسمي به عنوان سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه منصوب شد.

جناب آقاي مهندس مهدي قاسمي
عضو محترم هيات علمي دانشگاه

سلام عليكم
با توجه به پيشنهاد معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه و نظر به تعهد جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست مركز رشد و فناوري گياهان دارويي و تجهيزات پزشكي دانشگاه" منصوب مي‌گرديد.
انتظار مي‌رود ضمن پيگيري مأموريت هاي قبلي و استفاده از توان ظرفيت هاي تخصصي موجود، نسبت به وظايف مربوطه اقدام نماييد .
اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه در انجام امور محوله موفق باشید.


دکتر جواد باذلی
رئیس دانشگاه

................................................................................................................................................................

تکمیلی: ابلاغ ایشان باعنوان رئیس مرکز رشد و فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه در تاریخ  97/10/11  صادر گردید.