امروزسه شنبه, 29 بهمن 1398 13:13

دكتر قويدل به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان و بيمارستان آيت ا... مدني شهرستان بجستان منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر علي قويدل شورابي را به عنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان و سرپرست بيمارستان آيت ا... مدني شهرستان بجستان منصوب کرد.

به گزارش وب‌دا، متن ابلاغ صادره به شرح زیر است:

جناب آقاي دكتر علي قويدل شورابي
متخصص محترم اطفال


سلام عليكم
         نظر به تعهد و شايستگي جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان »سرپرست شبكه بهداشت و درمان و سرپرست بيمارستان آيت ا... مدني شهرستان بجستان» منصوب مي گرديد تا با بهره گيري از توان تخصصي و كارشناسي اركان تحت مديريت خود در اجراي كامل اهداف دانشگاه با هدف گسترش عدالت در سلامت، ارتقاء كيفيت و افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني و رضايتمندي مردم منطقه  تلاش نماييد.

اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت در انجام امور محوله موفق باشيد.

دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه