امروزسه شنبه, 29 بهمن 1398 13:41

دكتر محرابی به عنوان سرپرست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر سعید محرابی را به عنوان سرپرست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي منصوب کرد.

به گزارش وب‌دا، متن ابلاغ صادره به شرح زیر است:

جناب آقاي دكتر سعید محرابی
متخصص محترم قلب و عروق


سلام عليكم
        با سلام و احترام
       بدون ترديد، بيمارستانهاي آموزشي درماني مي توانند در ارتقاء جنبه هاي مختلف آموزشي باليني در دانشگاه نقش محوري را ايفاء نمايند. لذا با عنايت به شايستگي، تجربه و توانمنديهاي جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي " منصوب مي شويد تا با اتكال به خداوند متعال و رعايت جوانب شرعي و قانوني و با عنايت به ظرفيت هاي قابل توجه اين مركز و خرد جمعي و جلب مشاركت پزشكان، كارشناسان و كاركنان خدوم نسبت به امور ذيل اهتمام ورزيد.
- جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان و تهيه گزارش از فعاليت ها، مشكلات و پيشرفت ها.
- استفاده از تمام ابزارهاي موجود اعم از روش هاي نوين مديريتي، منابع انساني، مالي و فيزيكي در جهت ارتقاء خدمات درماني و اجراي راهنماهاي باليني و استاندارهاي مراقبت بيمار و اعتبار بخشي درمان .
- ايجاد كميته هاي لازم بيمارستاني، انتخاب افراد هر كميته با همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن اجراي وظايف.
- نظارت و سرپرستي در مورد انجام امور درمان بيماران توسط پزشكان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوين شده در اين مورد.
- هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري ، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.
- انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.
اميد است با اتكال به ذات اقدس احديت و با استفاده از توان و تجربه خويش در انجام امور محوله موفق باشيد.

دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه

.............................................................................................

 

تکمیلی: ابلاغ دکتر سعید محرابی با عنوان رئیس بیمارستان در تاریخ 1398/10/21 صادر گردید.