امروزجمعه, 09 اسفند 1398 11:47

دکتر طالب‌زاده به عنوان معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دکتر وحید طالب‌زاده را به عنوان معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي دانشگاه منصوب کرد.


متن ابلاغ صادره به شرح زیر است:

 

 

جناب آقاي دكتر وحيد طالب‌زاده
عضو محترم هيئت علمي دانشگاه

باسلام و احترام
با عنايت به تعهد، شايستگي و تخصص جنابعالي و همچنين پيشنهاد رئيس محترم دانشكده پزشكي، به عنوان معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي منصوب مي گرديد.
اميد است با توكل به خداوند متعال و با همكاري ساير معاونين دانشكده، اعضاء محترم هيئت علمي و كاركنان دانشكده پزشكي نسبت به انجام امور محوله، بويژه پيشبرد اهداف ذيل اقدام نمائيد.
      ـ برنامه ريزي در جهت ارتقاء كمي و كيفي آموزش باليني
     ـ نظارت دقيق بر اجراي صحيح مقررات و آئين نامه آموزشي بخصوص در حوزه باليني
     ـ نظارت بر عملكرد آموزشي دانشجويان
    ـ ارزيابي و نظارت بر حسن انجام برنامه هاي آموزشي ارائه شده توسط مديران گروه هاي آموزشي باليني

 دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه