امروزسه شنبه, 14 مرداد 1399 21:49

دكتر جواد صادقي‌نسب به عنوان سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و رئيس مركز بهداشت شهرستان گناباد منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر جواد صادقي‌نسب را به عنوان سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و رئيس مركز بهداشت شهرستان گناباد منصوب کرد.


جناب آقاي دكتر جواد صادقي‌نسب
متخصص محترم اطفال

سلام عليكم
          نظر به تعهد و تجارب ارزنده و سوابق اجرايي، به موجب اين ابلاغ جنابعالي به عنوان «سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه و رئيس مركز بهداشت شهرستان» منصوب مي‌گرديد تا با بهره‌گيري از توان تخصصي و كارشناسي اركان تحت مديريت خود در اجراي كامل طرح تحول نظام سلامت با هدف گسترش عدالت در سلامت، ارتقاء كيفيت و افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و رضايتمندي مردم تلاش نموده و همچنين امكان اجراي برنامه‌هاي ارائه شده زير را فراهم نماييد:
 •  اهتمام ويژه به سياست‌هاي ابلاغي جمعيّت مقام معظم رهبري در ابعاد كمّي و كيفي با ايجاد ساز و كار مناسب و تدوين شاخص‌هاي بومي
•  توسعه و تقويت برنامه‌هاي پيشگيري و استفاده از ظرفيت همكاريهاي بين بخشي، مشاركت مردمي جهت ارتقاء سلامت جامعه
 •  تامين، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، روحي، رواني، اجتماعي و معنوي جمعيت تحت پوشش دانشگاه
 •  پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي واگير و غير واگير و مشكلات اولويت دار با ارائه خدمات بهداشتي
 • حفظ و نگهداري، بازسازي و نوسازي تمامي مراكز و خانه هاي بهداشت
 •  اهتمام به سطح بندي خدمات و نظام ارجاع، ارزيابي دقيق و توسعه برنامه پزشك خانواده
 •  تشكيل پرونده سلامت الكترونيك جهت كليه خانوارها
 •  تامين عدالت در ارائه و توزيع خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي ودرماني
 •  نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در واحدهاي تحت سرپرستي
 •  تنظيم برنامه‌هاي پايش و ارزيابي برنامه‌هاي تنظيم شده در فواصل زماني مشخص
• تدوين و پايش برنامه عملياتي حوزه تحت پوشش
 اميد است با اتكال به خداوند متعال و نظر به بار سنگين مسئوليتي كه برعهده گرفته‌ايد، در انجام وظايف محوله در جهت خدمت به مردم منطقه موفق و سربلند باشيد.

دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه

...................................................................................................................

تکمیلی: ابلاغ آقای دکتر صادقی‌نسب با عنوان معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان گناباد در تاریخ 1398/12/28 صادر گردید.