امروزسه شنبه, 14 مرداد 1399 21:42

دكتر ايرج مرادي به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب شد

دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی، دكتر ايرج مرادي را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب کرد.


جناب آقاي دكتر ايرج مرادي

          سلام عليكم
    نظر به تعهد، شايستگي و سوابق اجرايي، به موجب اين ابلاغ جنابعالي به سمت « سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه» منصوب مي‌گرديد.  انتظار مي‌رود كه در دوره تصدي با استفاده از توان كارشناسي و منابع انساني موجود به ارتقاء و كارآيي حوزه سلامت افزوده و اجراي برنامه‌هاي حوزه مذكور را با اولويت‌هاي زير فراهم نماييد:
•    تكريم ارباب رجوع و پاسخگويي شايسته و مستمر به مشتريان داخل و خارج از دانشگاه
•    تعيين سياستها و خط مشي‌ها در زمينه مديريت و برنامه‌ريزي منابع انساني، مالي و فيزيكي دانشگاه
•    نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي و استخدامي كليه واحدهاي تابعه دانشگاه
•    پيگيري و جذب اعتبارات دانشگاه
•    نظارت و پايش وضعيت اعتبارات تخصيصي اعم از جاري و عمراني و اختصاصي واحدهاي تحت نظر
•    نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها، اسناد و گزارشهاي مالي
•    اتخاذ تدابير لازم در زمينه تامين امور رفاهي و ورزشي كاركنان
•    تهيه و ارائه مناسب‌ترين طرحهاي معماري و عمراني واحدهاي آموزشي، بهداشتي و درماني منطبق با اصول علمي، امكانات، شرايط جغرافيايي و فرهنگي و نظارت مستمر بر اين طرحها .
•    تدوين و پايش برنامه عملياتي حوزه تحت پوشش
اميد است با اتكال و استعانت از خداوند متعال و با استفاده از دانش، توان و تجارب خويش در انجام اين مسئوليت مهم و خطير توفيق لازم را در راستاي اهداف عاليه دانشگاه كسب و رضايت حق تعالي، كاركنان و مراجعين را به همراه داشته باشد.

دکتر جواد باذلی

رئیس دانشگاه