امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 01:01

دکتر مهدی مشکی به عنوان "سرپرست گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشكده بهداشت دانشگاه " منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر مهدی مشکی به عنوان سرپرست گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشكده بهداشت دانشگاه منصوب شد.


ادامه مطلب...

دکتر موسی سجادی به عنوان سرپرست گروه پرستاري داخلي جراحي دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر موسی سجادي به عنوان سرپرست گروه پرستاري داخلي جراحي دانشگاه منصوب شد.


ادامه مطلب...

خانم دکتر صالحی به عنوان سرپرست گروه آموزشي ميكروب‌شناسي پزشكي دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خانم دكتر ميترا صالحي به عنوان سرپرست گروه آموزشي ميكروب‌شناسي پزشكي دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب...

دکتر اسماعیلی به عنوان سرپرست مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر رضا اسماعیلی، رئیس مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت، به عنوان سرپرست مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه منصوب گردید.633x422-equal images_akhbar_1396_Dey_Dr.Esmaiely.Gonabad-02

ادامه مطلب...

رضا زارع حسینی به عنوان دبیر ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در سال 97 منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، رضا زارع حسینی به عنوان دبیر ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در سال 97 منصوب شد.zare-hoseiniii.-Nahaiy

ادامه مطلب...

دكتر سيد علي سجادي به عنوان سردبير مجله علمي پژوهشي افق دانش منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر سيد علي سجادي به عنوان سردبير مجله علمي پژوهشي افق دانش منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر بحری به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشكده پزشكي منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر نرجس بحری به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشكده پزشكي منصوب شد.

ادامه مطلب...