امروزشنبه, 05 بهمن 1398 17:34

خانم مصباح، به عنوان سرپرست اداره امور پرستاري دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خانم مینا مصباح، به عنوان سرپرست اداره امور پرستاري دانشگاه منصوب گردید.mesbah

ادامه مطلب...

دکتر عالمی، به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر علی عالمی، به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

خانم قرچه، به عنوان مشاور رئيس دانشگاه در امور خدمات پرستاري منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خانم معصومه قرچه، به عنوان مشاور رئيس دانشگاه در امور خدمات پرستاري منصوب گردید.

ادامه مطلب...

دکتر محمدپور به عنوان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ابقاء شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر علی محمدپور عضو هیأت علمی به عنوان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی این دانشگاه ابقاء گردید.


ادامه مطلب...

دکتر اسماعیلی به عنوان سرپرست مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر رضا اسماعیلی، عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت این دانشگاه منصوب گردید.Dr.Esmaiely.Gonabad-02

ادامه مطلب...

یوسفی به عنوان سرپرست حراست دانشگاه منصوب شد

سیدرضا علیخانی، رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، علیرضا یوسفی را به عنوان سرپرست حراست دانشگاه منصوب کرد.


ادامه مطلب...

دکتر سجادی به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر سیدعلی سجادی عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...