امروزدوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 21:24

دكتر سيد علي صدرالسادات ،معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت شد

با حکم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دكتر سيد علي صدرالسادات به سمت معاون توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه منصوب شد.ادامه مطلب...

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شد


وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر ایرج حریرچی را به سمت قائم مقام و معاون كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب کرد.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر جواد باذلی از مورخ 4 مرداد 93، به عنوان سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گناباد منصوب گردید.

ادامه مطلب...

دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي منصوب شد

با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر احمد خالق نژاد طبري به عنوان دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي شهرستان گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر محمد عجم به عنوان سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي شهرستان گناباد منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر عليرضا محمودآبادي به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر مجتبی کیان‌مهر به عنوان سرپرست معاونت آموزشی این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...