امروزشنبه, 05 بهمن 1398 18:51

انتصاب سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر جواد باذلی از مورخ 4 مرداد 93، به عنوان سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گناباد منصوب گردید.

ادامه مطلب...

دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي منصوب شد

با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر احمد خالق نژاد طبري به عنوان دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي شهرستان گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر محمد عجم به عنوان سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي شهرستان گناباد منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر عليرضا محمودآبادي به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر مجتبی کیان‌مهر به عنوان سرپرست معاونت آموزشی این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر محمدحسن مينوئيان به عنوان سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر علی محمدپور به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...