امروزیکشنبه, 11 خرداد 1399 12:45

نصب و راه‌اندازی دستگاه اتوکلاو تمام اتوماتيک در بيمارستان آيت ا... مدنی بجستان

دستگاه اتوکلاو تمام اتوماتيک در بيمارستان آيت ا... مدنی بجستان نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش وب‌دا، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان گفت: این دستگاه با ظرفیت 3۰۰ لیتر و به صورت تمام خودکار است که با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات مربوط به بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان‌ها خریداری و در محل اتاق عمل بیمارستان ایت ا... مدنی بجستان نصب و راه اندازی گردیده است.


دکتر احسان محمدی افزود: با توجه به نياز بيمارستان برای به‌كارگيری تجهيزات پيشرفته، استفاده از اتوكلاو پری وکیوم یکی از بهترين روش‌های استريل مورد استفاده در دنیا است که به عنوان یک روش برای استریل پارچه، ابزار و تجهیزات و موادی که در بخش جراحی و پانسمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، بکار می‌رود.