امروزجمعه, 16 خرداد 1399 10:20

بازدید جمعی از روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد از بیمارستان علامه بهلول گنابادی

جمعی از روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد از بخش‌های مختلف بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید کردند.

                                                                    برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

به گزارش وب‌دا، جمعی از روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد با حضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید کردند.
در این بازدید که رئیس دانشگاه، رئیس بیمارستان و جمعی از مدیران دانشگاه هم حضور داشتند، روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از بخش‌های نوزادان، اطفال، زنان، مامایی، زایشگاه و داخلی، داروخانه و مرکز طب تصویری بازدید کردند و از نزدیک در جریان امکانات و تجهیزات این بخش‌ها قرار گرفتند.