برگزاری « تله کنفرانس» علمی به زبان انگلیسی و « تله گراند راند » با حضور متخصص ایرانی دانشگاه ماونت سینای نیویورک

  • پرینت
«تله کنفرانس» علمی به زبان انگلیسی و «تله گراند راند» با حضور آنلاین متخصص ایرانی دانشگاه ماونت سینای نیویورک در سالن کنفرانس بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار گردید.به گزارش وب‌دا، معاون آموزشی دانشکده پزشکی و مسئول مرکز آموزش مجازی دانشگاه در این خصوص گفت: در راستای پروژه‌های آموزش مجازی و سلامت الکترونیک مرکز آموزش مجازی دانشگاه با همکاری اساتید ایرانی دانشگاه‌های برجسته داخل و خارج کشور، «تله کنفرانس علمی» آنلاین با موضوع« Thyroid Storm» به زبان انگلیسی و «تله گراند راند» آموزشی ـ درمانی در خصوص یک بیمار پیچیده مبتلا به «افت فشار خون وضعیتی» مزمن، با حضور آنلاین دکتر پدرام جوانمرد، متخصص ایرانی دانشگاه « Icahn University at Mount Sinai » نیویورک در سالن کنفرانس بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار گردید.
دکتر سید فرزین میرچراغی افزود: با توجه به این که دکتر جوانمرد متولد آمریکا و زیان اصلی ایشان انگلیسی است، «تله کنفرانس علمی» با موضوع « طوفان تیرویید : Thyroid Storm » کاملا به زبان انگلیسی برگزار گردید.
معاون آموزشی ـ پژوهشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی، یکی از فواید و امتیازات مهم بهره‌گیری از جلسات تله گراندراند و مورنینگ ریپورت‌های آنلاین را بهره‌گیری از مشاوره تخصصی متخصصین و اساتید برجسته خارج از کشور در جهت درمان موثر بیماران بومی شهرستان عنوان و ابراز کرد: در همین راستا در این جلسه« تله گراند راند»، یک بیمار مبتلا به «افت فشار خون وضعیتی» مزمن که 3 سال با این بیماری دست به گریبان بوده و بررسی‌های تخصصی در مراکز بزرگ تخصصی و فوق تخصصی در مشهد و تهران نیز برای ایشان، حاصلی نداشته است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ضمن ارایه شرح حال بیمار و ارایه اطلاعات پاراکلینیک، گرافی‌های ساده، MRI، CT اسکن و سونوگرافی به صورت آنلاین و ضمن رعایت پروتکل‌های مربوط به امنیت ITو حفظ محرمانگی اطلاعات بیمار، بررسی‌های تشخیصی و توصیه‌های درمانی در خصوص بیماری ایشان، مورد بحث قرار گرفت.
دکتر میرچراغی خاطرنشان کرد: در این جلسه، بهترین راه حل و درمان ممکن برای این بیمار انتخاب گردید که با توجه به حضور خود فرد در این جلسه، اطمینان خاطر و رضایت وی از درمان‌های پیشنهادی را نیز به همراه داشت.
مدیرگروه داخلی دانشگاه به ظرفیت‌های بالای سلامت الکترونیک در سطح منطقه و کشور اشاره کرد و با بیان این نکته که تمامی فرآیندهای نامبرده، با هزینه‌ای معادل صفر ریال مازاد بر هزینه‌های جاری دانشگاه، ثمرات بی نظیر علمی، آموزشی و درمانی برای بیماران، فراگیران و پرسنل آموزشی – درمانی داشته است، استفاده هوشمندانه از سلامت الکترونیک را مصداق عینی اقتصاد مقاومتی برشمرد و توسعه این راهبرد در دانشگاه علوم پزشکی گناباد را مصداق عینی و عملی اقتصاد مقاومتی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» دانست.