امروزیکشنبه, 18 خرداد 1399 12:38

انجام بیش از 489 هزار آزمایش در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

 

رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی گفت: واحد آزمایشگاه این بیمارستان در سال 96 تعداد 103899 بیمار را پذیرش نموده و 489475 مورد آزمایش را انجام داده است.

دکتر صاحبان ملکی افزود: تمامی آزمایش‌های بالینی که در این آزمایشگاه انجام می‌شود، تحت نظارت متخصص پاتولوژی است ضمن آنکه آزمایش‌های تخصصی پاتولوژی نیز توسط این متخصصین انجام می شود.
وی اظهار داشت: در هر شیفت صبح و بعدازظهر آزمایشگاه، یکی از دو متخصص پاتولوژی آزمایشگاه حضور دارند و مراحل آزمایش را تحت بررسی قرار می دهند.
رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی افزود: بر اساس قوانین آزمایشگاه این بیمارستان، جواب تمامی آزمایشات از طریق HIS توسط متخصص پاتولوژی رویت و پس از تایید ایشان در اختیار مراجعین قرار داده می شود.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، تعداد آزمایش‎های انجام شده در بیمارستان علامه بهلول گنابادی به نسبت دو بیمارستان قبل، از رشد 40 درصدی برخوردار بوده است که تجهیزات بیشتر و مدرن‌تر به نسبت دو بیمارستان قبل و افزایش مراجعان به بیمارستان علامه بهلول گنابادی و نیز آزمایشات جدید انجام شده در این مرکز از مهمترین دلایل آن است. لیست آزمایشات جدیدی که در این مرکز انجام می‌پذیرد به شرح زیر است:

1-    گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) وCPKتوتال
2-    C3,C4,CH50
3-    میکروالبومین ادرار
4-    سیترات واگزالات ادرار 24ساعته
5-    Mono Test
6-     اسید فولیک وویتامین B12
7-    Hpilori IGg,IGM,IGA
8-    Anti DNA,ANA,Anti ccp,ANCA P,C
9-    LH,FSH,Prolactin
10-    Testestron,Cortizol ,PSA,Free PSA ,HBc Ab ,HBC M,
11-    PROBNP
12-    پروژسترون واسترادیول
13-    Free T3 ,Free T4,Ferittin
14-    الفافیتو پروتوئین وCEA,CA125,CA15-3,CA19-9
15-    HAV T,HAV m
16-    Anti Tpo,EBV G,M  CMV G,M  Robella G,M,Toxo G,M
17-    دیگوکسین