امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 16:14

اهداء عضو یک بیمار مرگ مغزی شده گنابادی

afshariرضایت خانواده جوان مرگ مغزی شده گنابادی برای اهداء عضو بیمارشان، به 6 بیمار نیازمند پیوند اعضا زندگی دوباره بخشید.

 رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی گفت: با رضایت خانواده بزرگوار جوان 32 ساله ای به نام فرامرز افشاری، که به دلیل سرطان پیشرفته مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، بدن وی پس از هماهنگی با مرکز اهداء عضو در مشهد و انجام اقدامات لازم توسط پزشکان و گروه درمانی برای حفظ اعضای سالم بیمار، به آن مرکز اعزام  شد.
دکتر محسن صاحبان ملکی اظهار داشت: پس از تایید مرگ مغزی آن شادروان از کبد ، قرنیه ها ، پوست و ۲ کلیه وی جهت نجات جان ۶ بیمار استفاده گردید.
وی با قدردانی از خانواده زنده یاد فرامرز افشاری بخاطر اهدای اعضای بیمار مرگ مغزیشان و آرزوی علو درجات برای آن مرحوم گفت: ترویج فرهنگ اهدا عضو در جامعه، می تواند به تعداد بیشتری از بیماران نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره ببخشد.