امروزیکشنبه, 18 خرداد 1399 12:30

کسب عنوان درجه یک توسط بیمارستان علامه بهلول در اولین ارزیابی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیمارستان علامه بهلول گنابادی در اولین ارزیابی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موفق به کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی شد.


به گزارش وب‌دا، دکتر محسن صاحبان ملکی رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی اعلام کرد: تیم کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تیرماه امسال از 16 بخش بالینی، 6 بخش پاراکلینیک و واحدهای پشتیبانی و اداری، مالی، مدیریتی و آموزشی و پژوهشی بیمارستان بازدید نمودند، پس از ارزیابی کیفیت ارائه خدمات، تجهیزات پزشکی و فرآیندهای بیمارستان علامه بهلول گنابادی، این بیمارستان را به عنوان درجه یک اعلام کردند.
وی افزود: بی شک تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر تیم مدیریت اجرایی و بهبود کیفیت و کلیه مسئولین واحدها و بخش‌های بالینی و غیر بالینی مرکز زیر نظر تیم هماهنگ کننده در سطح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در کسب این رتبه بسیار تاثیرگذار بوده است.
دکتر صاحبان ملکی خاطرنشان کرد: پس از کسب این امتیاز ، بیمارستان علامه بهلول گنابادی در جهت ارتقای روز افزون استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان‌ها، حفظ ایمنی بیمار و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مراجعه کنندگان با تمام توان گام برخواهد داشت.
وی با ییان اینکه در اولین سال فعالیت بیمارستان علامه بهلول گنابادی بیش از 162 هزار نفر به بخش اورژانس این بیمارستان مراجعه کردند، گفت: در همین مدت 20هزار نفر بیمار بستری خدمات درمانی دریافت کردند.