امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 16:14

مانور ستادی مقابله با سیل در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد

مانور ستادی مقابله با سیل و فراخوان چارت فرماندهی حادثه بیمارستان علامه بهلول گنابادی، ساعت 20 مورخ 20 فروردین در سالن اجلاس این بیمارستان برگزار شد.Manovr

به گزارش وب‌دا، رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی با قدردانی از سرعت عمل اعضاء جلسه در فراخوان گفت: با توجه به نقش حیاتی بیمارستان در خدمات رسانی در مواقع بحران، آمادگی پرسنل بیمارستان در مقابل بحران های احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دکتر عباس عبادی افزود: با توجه به نوسانات جوی اخیر که در تمام کشور اثر گذاشته است، بیمارستان نیز به عنوان یک ارگان امدادی باید از آمادگی کامل جهت مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سیل برخوردار باشد.
حسین موسوی زاده، دبیر کمیته مدیریت خطر بیمارستان نیز با بیان برخی الزامات در هنگام وقوع بحران گفت: در این مانور بخش های اورژانس، جراحی و آزمایشگاه بیمارستان در حالت آماده باش قرار گرفت.
دکتر عبادی به عنوان فرمانده مانور، با اعلام وضعیت زرد در بیمارستان، اعضای چارت فرماندهی را تا ساعت 24 در حالت آماده باش قرار داد.