امروزشنبه, 10 اسفند 1398 04:03

پس از 52 روز مراقبت‌های پیشرفته پزشکی، دوقلوهای نارس با حال عمومی خوب از بیمارستان علامه بهلول گنابادی مرخص شدند

نوزادان دوقلوی نارس گنابادی بعد از ۵۲ روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان با حال عمومی مطلوب از بیمارستان علامه بهلول گنابادی ترخیص شدند.

دکتر راحله درفشی پزشک این نوزادان گفت: نوزادان دختر دوقلو ۲۸ هفته با وزن قل اول ۱/۱۹۵ کیلوگرم و قل دوم ۱/۲۰۵ کیلوگرم فروردین ماه سال جاری در بیمارستان علامه بهلول بستری شدند.
این متخصص اطفال افزود : برای یکی از نوزادان نارس که وضعیت وخیمی داشت عملیات احیا انجام شد و در طول این مدت این دو‌خواهر دوقلو تحت مراقبت‌های پیشرفته پزشکی قرار گرفتند که بعد از ۵۲ روز از بیمارستان مرخص شدند.

رئیس بیمارستان‌علامه بهلول گنابادی نیز گفت : بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان( N.I.C.U) از بخش‌هایی بسیار مهم و ‌حیاتی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی است که در جهت کسب رضایت مردم بواسطه خدمات ارزشمندی که انجام‌ می‌دهد، بسیار تاثیر گذار بوده است.
دکتر عباس عبادی خاطرنشان کرد: بخش N.I.C.U بیمارستان علامه بهلول با بهره‌گیری از  پزشکان متخصص و کادر پرستاری مجرب، ماهیانه نوزادان‌نارس زیادی را از خطر مرگ نجات می‌دهد.
وی از تلاش کادر پزشکی و پرستاری بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان( N.I.C.U) بیمارستان علامه بهلول گنابادی به جهت تلاش برای رساندن وضعیت مطلوب این دوقلوهای نارس که حدود دو ماه بطول انجامید، تشکر و قدردانی کرد.