امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 01:48

اورژانس بیمارستان علامه بهلول گنابادی تخصصی شده است

با استقرار متخصصین طب اورژانس در بخش فوریت‌های پزشکی بیمارستان علامه بهلول گنابادی، مدیریت و تعیین تکلیف بیماران روند سریع‌تری به خود گرفته است.


رئیس بیمارستان علامه بهلول گنابادی گفت: بخش اورژانس یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های هر بیمارستان به شمار می‌رود و اورژانس بیمارستان‌ها به نوعی خط مقدم خدمت‌رسانی محسوب می‌شوند.
دکتر عباس عبادی افزود: بیمارانی که توسط اورژانس۱۱۵ و یا همراهی به بخش اورژانس مراجعه می‌کنند، بعد از تعیین تکلیف در واحد تریاژ بیمارستان، به ۵ سطح تقسیم می‌شوند که بیماران سطح یک و دو که اولویت اورژانسی محسوب می شوند در کمترین زمان توسط متخصصین طب اورژانس ویزیت و اقدامات اورژانسی برای آنها انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ازدحام همراهیان بیمار و مداخله آنان بر روند درمان، یکی از مشکلات بخش‌های اورژانس در هر بیمارستانی است، تصریح کرد: در صورت آشنایی مردم با تریاژ و اولویت‌بندی رسیدگی بیماران در بخش اورژانس، تا حد زیادی مشکلات این بخش رفع خواهد شد.
سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان علامه بهلول گنابادی نیز گفت: در بخش اورژانس بیمارستان به جهت رسیدگی بهتر به بیماران اورژانسی که دارای اولویت اول و دوم هستند، بخش حاد بیماران اورژانسی در نظر گرفته شده است که بعد از سطح بندی بیماران توسط پرستار تریاژ با تایید پزشک متخصص طب اورژانس و مسوول شیفت، به این بخش منتقل می شوند .
محمد شمسی ثانی افزود: بخش اورژانس بیمارستان شامل دو قسمت بخش سرپایی (fast track) و اورژانس می‌باشد که بیماران پس از تعیین تکلیف در واحد تریاژ پرستاری و تریاژ مامایی به این دو بخش منتقل می‌شوند.
وی گفت: در حال حاضر ۲۵ تخت اورژانس در این بخش وجود دارد که ۵ تخت آن مربوط به واحد حاد،  3 تخت اطفال و ۱۷ تخت مربوط به تحت نظر است.
وی خاطرنشان کرد: بخش اورژانس در هرشیفت از یک پزشک متخصص طب اورژانس و یک پزشک عمومی بهره می‌برد که براساس نیاز بیمار و اولویت به بیماران و مراجعه کنندگان به این بخش خدمات ارائه می‌شود. همچنین در شیفت‌های شب در صورت کثرت مراجعین از حضور دو پزشک عمومی استفاده می‌شود.