امروزیکشنبه, 22 تیر 1399 11:01

کسب رتبه دوم کشور در بین دانشگاه‌های هم تیپ توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی در ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، در بین دانشگاه‌های هم تیپ موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.bohlool-98

سرپرست معاونت آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با اعلام این خبر گفت: دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی هرساله به دانشگاه‌ها ابلاغ و متعاقب آن فعالیت‌های واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ها بر اساس شاخص‌هایی در حوزه‌های ظرفیت سازی و برون داده‌های پژوهشی به وزارت بهداشت ارسال می‌گردد.
  دکتر علی جاویدی افزود: پس از بررسی مستندات و نتایج فعالیت های انجام شده، واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی در بین دانشگاه‌های هم تیپ موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.
  کارشناس واحد آموزش معاونت آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی نیز گفت: این واحد با هدف ترغیب و توانمدسازی اساتید و اعضای هیات علمی، پرسنل و دانشجویان و نیز فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان علامه بهلول گنابادی تشکیل شده است.
 حسین اعلمی هدایت فعالیت‌های پژوهشی به سمت اولویت‌های پژوهشی برآمده از مشکلات بالینی در بیمارستان را از مهمترین اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی عنوان کرد.