امروزشنبه, 18 مرداد 1399 01:46

دومین جشنواره تغذیه با شیر مادر در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد

همزمان با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، دومین جشنواره ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد.jashnvare

دبیر کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان علامه بهلول گنابادی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی بیشتر مردم و مراجعان با فواید شیر مادر برای نوزاد و تاثیر آن بر برروی مادر و نوزاد است.
زهرا سبزه با اشاره به شعار امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر گفت: این هفته که از دهم لغایت شانزدهم مردادماه نامگذاری شده است با شعار توانمند سازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر، حال و آینده برگزار می شود، با هدف آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر پمفلت ها و کتاب های آموزشی رایگان به مادران اهدا شد.
سرپرستار بخش مامایی و زایشگاه بیمارستان علامه بهلول گنابادی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی و تقدیر از مادران شاغل در بیمارستان که کودکانشان با شیر مادر تغذیه می شوند و نیز تجلیل از پرسنلی که در امر ترویج تغذیه با شیر مادر در دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشارکت دارند از دیگر از برنامه های این جشنواره یک روزه بود.