برگزاری جلسه تله کنفرانس مشترک اطفال در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

  • پرینت

جلسه مشترک تله کنفرانس مشترک اطفال با مرکز طبی کودکان تهران در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد .


به گزارش وب‌دا، سرپرست گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: این تله کنفرانس به طور مشترک با حضور متخصصین اطفال و اعضای هیات علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه و مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد.
دکتر پریسا آرمان‌پور افزود: در این برنامه دانشجویان پزشکی دانشگاه، از شرح حال و اقداماتی که برای بیماران بستری در مرکز طبی کودکان تهران انجام می‌شد، اطلاعات و آموزش‌های لازم و کاربردی را کسب کردند.
وی با اشاره به اینکه تخصص‌های مختلف در مرکز طبی کودکان قطب علمی اطفال کشور وجود دارد، گفت: این امر باعث خواهد شد که از اساتید برجسته در انتقال اطلاعات برای دانشجویان پزشکی این دانشگاه بهره‌مند شویم.
دکتر آرمان‌پور ادامه داد: یکی از برنامه‌های گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه، برگزاری این جلسات به طور هفتگی است تا دانشجویان پزشکی با نمونه‌های مختلفی از بیماری کودکان و اقدامات درمانی آنها آشنا شوند.
وی از مساعدت دکتر مشاری عضو هیات علمی گروه بالینی دانشکده پزشکی برای هماهنگی و فراهم شدن این برنامه تقدیر کرد.