برگزاری کارگاه آمورزشی هموویژیلانس در بیمارستان علامه بهلول

  • پرینت

با همکاری معاونت آموزشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، کارگاه آموزشی هموویژیلانس در سالن همایش شهید سلیمانی این بیمارستان برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، دکتر نجمه داوودیان معاون آموزشی بیمارستان گفت: دراین کارگاه آموزشی مطالبی از قبیل آشنایی با سیستم هموویژیلانس و نیز آشنایی با فرآورده‌های خونی و شرایط تزریق آن توسط اساتیدی از مشهد و دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارائه شد.
محمد قربانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و یکی از مدرسین کارگاه نیز در این باره گفت: یکی از مباحث این دوره آموزشی، آشنایی با فرآورده‌های نوین خونی و ترانسفوزیون در گروه‌های خاص بود که برای شرکت کنندگان ارائه شد.
در ادامه این دوره آموزشی مطالبی با عنوان آزمایشات بانک خون و خطاهای رایج و محتمل و نیز عوارض ناشی از ترانسفوزیون توسط دکتر محمدرضا کرامتی متخصص پاتولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شد.
شایان ذکر است، این دوره آموزشی در یک روز و برای متخصصین، پزشکان عمومی و اعضای هیات علمی دانشکده‌های پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.