امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 15:04

قدردانی وزیر بهداشت از رئیس دانشگاه در راستای ترویج زندگی بدون دخانیات

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اهدا لوح سپاس، از خدمات رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای ترویج زندگی بدون دخانیات قدردانی کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گرامیداشت روز جهانی بدون دخانیات که امسال با شعار مقابله با قاچاق مواد دخانی برگزار می‌شود، از مشارکت موثر رئیس دانشگاه در زمینه کنترل برنامه‌های کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در راستای ترویج زندگی بدون دخانیات قدردانی کرد.