امروزیکشنبه, 29 دی 1398 00:09

اظهار نظر وزیر بهداشت بعد از دیدار رمضانی مسئولان با مقام معظم رهبری


تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش های تخصصی/ تلاش برای پیشرفت در حوزه تجهیزات پزشکی


وزیر بهداشت گفت: اقتصادی مقاومتی در بخش های تخصصی محقق شده است و تلاش می شود در حوزه نجهیزات پزشکی نیز  به وضعیت مطلوب و مورد اشاره مقام معظم رهبری در این حوزه دست یابیم.

وزیر بهداشت در گفتگو با " وب دا" در خصوص دیدار رمضانی مسئولان نظام با مقام معظم رهبری  ضمن ابراز خرسندی از این دیدار،  اظهار داشت: حمایت ایشان از دولت به ویژه تعابیری که در مورد عملکرد تیم مذاکرات هسته ای و شخص وزیر خارجه داشتند، موجب دلگرمی همه خدمتگزاران به ویژه اعضای محترم دولت شد

وی با بیان اینکه رهبری همچون همیشه همگان را به همراهی و حمایت از دولت در این شرایط دعوت کردند، گفت: کار اجرایی بسیار سخت  و طاقت فرسا است، خواسته قلبی همه خدمتگزاران، ارائه خدمت به ایده آل ترین شکل ممکن است که در این مسیر قطعا موانعی نیز وجود دارد، اما با حمایت های رهبری، دولت با تمام توان در انجام وظایف خود می کوشد.

 

دکتر هاشمی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبری با عنوان دولت و ملت، همدلی و همزبانی گفت: در  وهله اول و قبل از مردم، مسئولان باید وحدت و همدلی را نشان بدهند  تا موجبات دلگرمی مردم فراهم شود.

 

تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بهداشت و درمان 

وی همچنین در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی که از محورهای فرمایشات رهبری در دیدار اخیر با کارگزاران نظام بود، نیز گفت: در بخش اقتصاد مقاومتی دولت در حال برنامه ریزی است، در حوزه بهداشت و درمان کار شروع شده است اما دستیابی به شرایط مطلوب نیازمند برنامه دراز مدت است و انتظار دستیابی به نتیجه در زمان کوتاه، نوعی نگاه سطحی است 

دکتر هاشمی یادآور شد: همکاران مان در دولت با تمام توان تلاش خواهند کرد در جهت تحکیم بنیاد های اقتصادی به گونه ای گام بردارند که بیشترین منفعت برای داخل کشور اتفاق بیفتد  و در این مسیر بیگانگان نیز متضرر خواهند شد.

 

اتکا به توان داخلی از راههای دستیابی به اقتصاد مقاومتی

 

وی همچنین اتکا به توان داخلی را از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: در بخش بهداشت و درمان پیشرفت های خوبی داشتیم و در حقیقت در اغلب بخش های تخصصی می توان گفت اقتصاد مقاومتی محقق شده است و بخشی از مسیر پیموده شده است، در عین حال در بخش هایی هم ضعف داریم که باید تلاش کنیم این ضعف ها را برطرف کنیم.

 

وی تلاش برای دستیابی به دانش تولید داروهای جدید دنیا را از اولویت های اقتصادی مقاومتی در حوزه بهداشت و درمان خواند و گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید بیشتر تلاش کنیم و با عنایت به منویات رهبری در این خصوص به وضعیت مطلوب دست یابیم.