امروزجمعه, 04 بهمن 1398 19:42

بازدید رئیس دانشگاه از دو خانه بهداشت و یک مرکز بهداشتی درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی بیمرغ و خانه بهداشت روستای نوده‌پشنگ بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه مدیر روابط عمومی دانشگاه با حضور در دو روستای بخش مرکزی شهرستان گناباد، از خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی بیمرغ و خانه بهداشت نوده‌پشنگ بازدید کرد.دکتر احمدی در این بازدیدها که در ادامه بازدیدهای دوره‌ای خود از مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت تحت پوشش دانشگاه انجام شد، ضمن عرض خداقوت به همکاران، از بخش‌های مختلف بازدید کرد.