امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 23:26

مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه برگزار شد.


مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه با حضور مسئولین فنی و پرسنل آزمایشگاه ها و اساتید و دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی در سالن ابن سینا پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.
در این مراسم ، مسئولین فنی آزمایشگاه های شهرستانهای گناباد و بجستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آزمایشگاه ها و نوع و میزان آزمایشات انجام شده ، مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند. همچنین اساتید و دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود سطح کیفی آموزش ها پرداختند. پس از طرح مسائل و مشکلات ، دکتر مسلم ریاست دانشگاه، ضمن تبریک روز آزمایشگاه به کارکنان و دانشجویان علوم آزمایشگاهی ، بر ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات به مراجعین تأکید  کرد و در خصوص رفع مشکلات موجود و خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی قول مساعد داد. در ابتدای این مراسم نیز ، دکتر محمدپور معاون آموزشی پژوهشی و دکتر مشاری معاون درمان به تشریح برنامه ها و فعالیتهای انجام شده پرداختند.
در پایان این مراسم، از آقایان محمد رمضانی از آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهید فیاض بخش و حسین سلطانی از آزمایشگاه بیمارستان 22 بهمن با اهدا لوح سپاس و هدیه تجلیل شد.
شایان ذکر است ، ده آزمایشگاه در شهرستانهای گناباد و بجستان مشغول فعالیت و ارائه خدمات به شهروندان است.