امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 01:47

بازدید رئیس دانشگاه از روند عملیات اجرایی خوابگاه‌ دانشجویی و دانشکده پزشکی

رئیس دانشگاه با حضور در پردیس، از روند عملیات اجرایی پروژه‌های خوابگاه دانشجویی در حال احداث فجر 2 و دانشکده پزشکی بازدید کرد.

به گزارش وب‌دا، در این بازدید که معاون آموزشی و مدیران دفتر فنی، دانشجویی و روابط عمومی دانشگاه نیز حضور داشتند، دکتر احمدی بر لزوم تسریع در روند تکمیل و تحویل پروژه خوابگاه دانشجویی تاکید و خاطرنشان کرد: باید هرچه سریعتر این خوابگاه برای اسکان دانشجویان از اول مهرماه تکمیل و تجهیز شود.

در حاشیه این بازدید، مهندس یعقوبی مدیر دفتر فنی ضمن تشریح اقدامات انجام شده تا کنون، گزارشی از وضعیت موجود و کارهای مختلف در حال اجرا ارائه کرد.
دکتر احمدی در ادامه از روند عملیات اجرایی ساختمان دانشکده پزشکی بازدید و اظهار امیدواری کرد که از مهرماه سال آینده، شاهد حضور دانشجویان در ساختمان جدید باشند.

برای مشاهده تصاویر بازدید خوابگاه کلیک کنید
برای مشاهده تصاویر بازدید دانشکده پزشکی کلیک کنید