امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 12:18

تغییر نگرش و بستر سازی مناسب فرهنگی جهت تحقق شعار " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ضروری است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، در اولین هم اندیشی اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان گناباد در سالجاری که با عنوان " نقش دانشگاه ها در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " در سالن ابن سینا پردیس دانشگاه برگزار شد ، ضمن تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید دکتر مرتضی مطهری ، اظهار امیدواری کرد اساتید و معلمان بتوانند در راستای اهداف و خصوصیات اخلاقی این استاد شهید گام بردارند.
دکتر علیرضا مسلم ، الگوسازی و ترغیب مردم به استفاده از کالای ایرانی را مهمترین نقش اساتید در راستای تحقق شعار امسال عنوان کرد و افزود: در راستای عمل به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری ، صنعتی سازی و کاربردی نمودن پژوهش ها ی دانشگاه های صنعتی ضروری است. وی ، نقش رسانه ها را در راستای حمایت از تولید ملی مهم و ضروری برشمرد و خاطر نشان کرد: رسانه ها می توانند با فرهنگ سازی مناسب ، معرفی اجناس ایرانی  با کیفیت و جلوگیری از تبلیغات اجناس خارجی نقش مهمی در بسترسازی لازم جهت تغییر نگرش در راستای حمایت از تولیدات داخلی ایفا نمایند. دکتر مسلم ، با بیان اینکه نامگذاری پنج سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری بیشتر جنبه اقتصادی داشته و در راستای بسترسازی مناسب برای افزایش کیفیت و کمیت تولیدات داخلی بوده است، تصریح کرد: محدودیت واردات، افزایش تولیدات داخلی، توجه جدی به بخش تولید در راستای عملیاتی نمودن طرح هدفمندی یارانه ها و اتخاذ سیاست های تشویقی برای افزایش تولیدات داخلی را از مهمترین وظایف دولت در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر "  تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" برشمرد.