امروزیکشنبه, 17 فروردين 1399 06:07

امور مربوط به هیات های امناء، نظارت بر دانشگاه های علوم پزشکی و برنامه ریزی از مهم ترین ماموریت های معاونت جديد برنامه ريزي، هماهنگي و امور حقوقي است

وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت صحیح حوزه برنامه ریزی، این حوزه را مغز متفکر تشکیلات وزارت بهداشت بیان کرد .

به گزارش وب دا؛ دکتر سید حسن هاشمی در جلسه معارفه معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی و تشریح ساختار جدید معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس، بر ضرورت وجود حوزه برنامه ریزی در هر دستگاهی تاکید کرد و گفت: طی سال های گذشته در وزارت بهداشت وظیفه برنامه ریزی بر عهده شورای سیاست گذاری بوده که بخشی از برنامه ریزی ها اجرایی نشده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: تدوین برنامه ای موفق است که قابلیت اجرا داشته باشد.

دکتر هاشمی ضمن اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: در حال حاضر حوزه برنامه ریزی در تدوین برنامه های ششم توسعه بیشترین نقش را خواهد داشت.

وی در ادامه، نجات حوزه سلامت را سرمایه گذاری در بخش خصوصی دانست و گفت: ما خواهان استقلال دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، تمرکز زدایی و استفاده از هیات امناء هستیم که متاسفانه از سوی برخی از همکاران مقاومت هایی دیده می شود.

وزیر بهداشت امورهیات های امنا، نظارت بر دانشگاه های علوم پزشکی و برنامه ریزی معاونت های وزارت بهداشت و ارتباط میان معاونت ها را از وظایف حوزه برنامه ریزی بیان کرد و افزود: حتی اگر هم بودجه به حوزه برنامه ریزی منتقل شود بهتر است.

دکتر هاشمی یکی از وظایف دیگر حوزه برنامه ریزی را رسیدگی به کارهای بر زمین مانده بیان کرد و افزود: این حوزه می تواند در اصلاح مباحث مربوط به تولیت، منابع پایدار و مدیریت آنها و اقتصادی شدن سرمایه گذاری در حوزه سلامت نقش موثری داشته باشد.

وی همچنین بر تربیت صحیح نیروهایی حوزه برنامه ریزی در وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: ضروری است که این حوزه به طور صحیحی طراحی شود.

وزیر بهداشت همچنین، سیاست های ابلاغی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب را پشتوانه ای قوی در تدوین برنامه های ششم توسعه در حوزه سلامت بیان کرد.

دکتر هاشمی افزود: می توانیم برای به نتیجه رسیدن برنامه هایمان از شورای اقتصاد دولت نیز کمک بگیریم.

وزیر بهداشت در ادامه، با بیان این که سلامت یک امر تنیده بهم و متصل به هم است، گفت: لازم است ارتباط تنگاتنگی میان فعالیت های حوزه ها و معاونت های مختلف وزارت بهداشت باشد؛ چرا که به طور مثال درمان بدون آموزش میسر نیست و یا بهداشت بدون پژوهش و آموزش نمی تواند کاری را از پیش ببرد.

دکتر هاشمی افزود: تشکیلات وزارت بهداشت نیاز به مغزی متفکر دارد تا بتواند همه اجزا را مدیریت کند که حوزه برنامه ریزی همین مغز متفکر است.