امروزیکشنبه, 06 بهمن 1398 00:20

بازدید ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت از دفتر گزینش دانشگاه

دو نفر از ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دفتر گزینش دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.

به گزارش وب‌دا، آقایان غلامرضا عامری و مهدی خیرخواه درقالب تیم ارزیابی هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در دانشگاه از نزدیک فعالیت های دفتر گزینش را مورد ارزیابی و بازرسی قرار دادند.
این کارشناسان پس از بررسی سیر مراحل کار واحد های زیر مجموعه دفتر گزینش همچون تشکیل پرونده، استعلامات، تحقیقات، مصاحبه، ارزیابی و نظر دهی، چند پرونده گزینشی از کارکنان را بر اساس شاخص های اعلامی هیأت مرکزی بررسی کردند و با اعلام رضایت از وضعیت مطلوب دفتر گزینش دانشگاه، به علت تلاش ارزشمند و ایجاد وضعیت مناسب، خواستار تقدیر از کارکنان بخش اداری، تحقیقات و مصاحبه گردیدند.
همچنین ارزیابان هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدت دو روز حضور خود در دانشگاه، در سه جلسه مجزا با کارکنان واحدهای اداری، تحقیقات و مصاحبه، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر واحد، به سئوالات کارکنان نیز پاسخ دادند.