امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 22:39

کتاب "برنامه عملیاتی مدیریت بحران" بخش بهداشت و درمان کشور رونمایی شد

کتاب "برنامه عملیاتی مدیریت بحران" با هدف ارائه برنامه های عملیاتی در مواجهه با شرایط بحرانی بخش بهداشت و درمان کشور توسط وزارت بهداشت، امروز رونمایی شد.

به گزارش وب دا، این کتاب امروز یکشنبه با حضور مسئولان وزارت بهداشت، معاونین دانشگاه های علوم پزشکی و اصحاب رسانه در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.

کتاب "برنامه عملیاتی مدیریت بحران" حوزه بهداشت و درمان برای نخستین بار توسط وزارت بهداشت دولت یازدهم تدوین شده است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور تدوین این کتاب را از اقدامات خوب وزارت بهداشت دانست و گفت: این کتاب برای برنامه ریزی در مواجهه با بیماری های نو پدید و باز پدید یا بیماری هایی که شیوع غیرمتعارفی دارند، بسیار کمک کننده است و مورد کرونا ویروس نیز در همین دسته جای می گیرد.

دکتر امین صابری نیا با یبان اینکه مشابه این کتاب در خاورمیانه نیست و برای نخستین بار در ایران تدوین شده است، افزود: این کتاب به عنوان برنامه ای عملیاتی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شده است.