امروزجمعه, 04 بهمن 1398 06:00

بازدید رئیس دانشگاه از مراکز MMT و DIC

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از مركز درمان سوء‌مصرف مواد مخدر این دانشگاه بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه مدیر روابط عمومی دانشگاه، از مراکز MMT و DIC معاونت بهداشت دانشگاه بازدید کرد.
دکتر احمدی در این بازدید ضمن گفتگو با مسئول و کارشناسان این مراکز، در جریان وضعیت ارائه خدمات و فعالیت‌های انجام شده در آنها قرار گرفت.
یادآور می‌شود، مرکز درمان نگهدارنده با متادون( MMT )و مرکز گذری کاهش آسیب (DIC) با آموزش و مشاوره و توزیع متادون و وسایل بهداشت فردی، در راستای درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی معتادان و خانواده‌های آنها فعالیت می‌کند.