امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 10:58

انتقال آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل جوان مهمترین رسالت دانشگاه هاست.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: انتقال آرمانهای انقلاب اسلامی و آشنا کردن جوانان با هویت واقعی خود ، مهمترین رسالت کنونی دانشگاه هاست.
به گزارش وبدا ، حجت الاسلام محمدیان در دومین روز از همایش ملی معنویت ، قرآن پژوهی و سلامت ، احیا تمدن اسلامی را مستلزم علم و دانش دانست و افزود: باید به دنبال علمی باشیم که جنبه روح اللهی و خلیفه اللهی ما را تقویت کند نه علمی که جنبه حیوانی و نفسانی ما را پرورش دهد. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، از دانشگاهها به عنوان بهترین گلستانها و از اعضاء هیأت علمی به عنوان باغبانان آنها یاد کرد و افزود: رسالت سنگین تربیت و پرورش دانشجویان و انتقال امانت بزرگ جمهوری اسلامی به نسل جوان بر عهده اساتید و اعضاء هیأت علمی است. وی تصریح کرد: در صورتی که بتوانیم کار بزرگ ملت ایران و انگیزه ها و آرمانهای انقلاب اسلامی را به درستی برای نسل جوان ترسیم نماییم ، این امانت به خوبی به نسل بعدی انتقال خواهد یافت. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بازگشت بشریت به فطرت اصلی خودش را ، کار بزرگ ملت ایران دانست و اظهار داشت: همه تحولات کنونی دنیا و بیداری اسلامی با نگاه به افق روشن جمهوری اسلامی ایران ترسیم و تصویر شده است  که اگر این افق روشن تیره و تار شود ، مجموعه بیدارس اسلامی با رخوت و شاید بن بست مواجه خواهد شد. حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه به لطف ایستادگی سی و سه ساله ملت ایران در برابر همه تهدیدات و تحریم های دشمنان ، بیداری اسلامی در سطح جهان شکل گرفته است ، تصریح کرد: این ایستادگی باید در دانشگاه ها تئوریزه ، مبانی آن بیان و روحیه آن به نسل جوان منتقل شود که در این صورت خواهیم توانست این مسیر روشن را به خوبی ادامه دهیم. وی ، از سلامت حقیقت آدمی که جنبه خلیفه اللهی دارد به عنوان سلامتی واقعی که به دنبالش هستیم یاد کرد و افزود: اگر ابعاد این سلامت را باز نماییم به عرصه های جدیدی همچون سلامت اندیشه ، سلامت دل و سلامت روان دست می یابیم.