امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 08:03

موافقت با تاسیس رشته تکنسین سلامت دهان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

به استناد رای صادره در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با پذیرش 20نفر دانشجوی بومی در رشته تکنسین سلامت دهان در مقطع کاردانی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد موافقت شد.
به گزارش وب‌دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اعلام این خبر گفت: پذیرش دانشجو  بر اساس دستورالعمل پذیرش دانشجوی کاردانی بومی با سوابق تحصیلی و اخذ تعهد خدمت در حوزه جغرافیایی دانشگاه انجام خواهد شد.
دکتر رضا احمدی با بیان اینکه دانش آموختگان این دوره می‌توانند به عنوان تکنسین در جایگاه‌هایی همچون مراکز بهداشتی درمانی نظام شبکه اعم از شهری و روستائی، بیمارستان‌ها، مدارس و مهد کودک‌ها و مراکز مراقبت های مادر و کودک انجام وظیفه کنند، اظهار کرد: این دانش آموختگان در مراکز نگهداری سالمندان، افراد کم توان و ناتوان و کودکان، مراکز تهیه و توزیع لوازم بهداشت دهان، مراکز تهیه و توزیع مواد و وسایل و تجهیزات دندانپزشکی، مراکز آموزش دندانپزشکی و پیرادندانپزشکی و سلامت،  مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت دهان اعم از دولتی، خیریه، خصوصی، مراکز جمعیتی خاص مانند کارخانه ها، پادگان ها، زندان ها، مساجد، و موارد مشابه، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان ارائه خدمات، غربالگری و مشاوره و آموزش سلامت دهان، تیم ها و مراکز تحقیقاتی برای اجرای مطالعات سلامت با تأکید برگردآوری دادها و اطلاعات و بیمارستان ها و مراکز مراجعه بیماران خاص به عنوان آموزش دهنده و ارائه دهنده خدمات مرتبط با رشته برای افراد مورد نیاز می‌توانند ارائه خدمت کنند.
دکتر احمدی با بیان اینکه رشته سلامت دهان با رویکرد پیشگیرانه در زمینه بهبود سلامت دهان جامعه تأسیس و راه اندازی می شود، ابراز کرد: رشته تکنیسین سلامت دهان در مقطع کاردانی از جمله رشته های پیرادندانپزشکی می‌باشد که به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر جهت توسعه سطح آگاهی افراد جامعه در زمینه سلامت دهان و دندان به عنوان یک رشته جدید تأسیس و راه اندازی می گردد.
وی، پوسیدگی دندان‌ها و بیماریهای پریودنتال را از شایع ترین بیماری های بشر عنوان کرد و افزود: شیوع این بیماری‌ها در ایران نسبت به دیگر کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.
دکتر احمدی با بیان اینکه بیش از 90 درصد بیماری های دهان، قابل پیشگیری می باشند، خاطرنشان کرد: باید به رویکرد سالم نگاه داشتن دندان ها و بافت های نگهدارنده آنها بپردازیم تا مجبور نشویم به دلیل کاهش کیفیت زندگی جامعه و با صرف هزینه های سنگین به تربیت نیروی درمانگر روی آوریم که تاسیس این رشته در همین راستا است.