امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 07:55

موهبـت مجــال خــدمـــت

از زمان صدور دستور و تعیین ضرب العجل وزیر بهداشت برای اصلاح، تکمیل و رفع نواقص بخش اورژانس بیمارستان‌های بزرگ کشور، کمتر از 6 ماه می گذرد که متاسفانه در سفر اخير به مشهد مقدس، شاهد صحنه‌هایی متاثر کننده در بخش اورژانس بیمارستان قائم بودیم؛ آن‌هم در شهری که طی دو سال اخیر، اقدامات بسیار مناسب، مطلوب و موثری در حوزه سلامت انجام شده است. به همین دلیل مشاهده چنین کاستی‌هایی به واقع دور از انتظار بود.
امروز حتی مردم عادی و آنها که دستی در پزشکی و درمان هم ندارند، بر اهمیت بخش اورژانس واقف هستند؛ تاجاییکه اگر بگوییم اورژانس، پیشانی حوزه درمان است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. اطلاعات و آمار نشان می‌دهند که به طور متوسط، نزدیک به هشتاد درصد ورودی‌های اورژانس، در همین بخش بهبود یافته و مرخص می‌شوند و تنها بیست درصد نیاز به خدمات بستری در دیگر بخش‌ها پیدا می کنند، به همین دلیل درصورتی که مدیریت هوشمندانه ای در این بخش (از حیث منابع انسانی، تجهیزات و برنامه ریزی) اعمال شود، مراجعات متعدد به بیمارستان ها کاهش یافته و رضایتمندی مردم از این حوزه افزایشمی‌یابد.
از زمان آغاز طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید، بخش اورژانس از سوی شخص وزیر بهداشت و معاونین وی مورد توجه ویژه  قرار گرفت و برای رفع نواقص، موانع و احیای مجدد و پویایی بیش از پیش این بخش، تا امروز اهتمامی جدی را شاهد بوده‌ایم، که با همت همکاران حوزه سلامت در سراسر کشور، نتایج و آثار مطلوبی  در برداشته و رضایت مندی ملت شریف ایران، گواه آن است.
درسفرهای پی در پی وزیر و معاونین  وزارتخانه به اقصی نقاط میهن، نظارتِ مستمر و همت بلند و پویایی مدیران بخش سلامت در نقاط مختلف کاملا مشهود بوده است؛ بنابراین شرایط پدید آمده، مهیای اقداماتی موثر در کوتاه مدت و بلند مدت است لذا بر همه همکاران نه مفروض که تکلیف است ، اهتمام جدی دولت و وزارت بهداشت را بیش از پیش درک و فضای موجود را برای ثبت خدمتی شایان به نظام ، کشور و مردم مغتنم قلمداد کنند. یکایک ما همواره تلاشمان بر این بوده که بیمار و همراهان او جز رنج و درد بیماری، مصائب دیگری را متحمل نشوند ، پس لازم است اجازه ندهیم خدای ناکرده با برخی سوء مدیریت‌ها و ساده انگاری‌ها در بعضی شهرها، اسباب و زمینه رنجش مردم شریف و نجیب کشور فراهم گردد.
به یقین کمبود و محدودیت منابع، در کیفیت ارائه خدمات تاثیر بسزایی خواهد داشت، اما حلقه مفقوده، مدیریت هدفمند و برنامه ریزی شده، آنهم با درک شرایط و مقتضیات زمان است.
افق نگاه سیاستگذاران و مدیران اجرایی حوزه سلامت کشور، امنیت و آرامش پایدار در عرصه سلامت است و این مهم محقق نمی گردد مگر به سعی و درایت و تدبیرِ آحاد همکاران. در این مسیرهر گامی که به جلو بر می‌داریم مؤیدِ تلاش، اراده، خواستن و توانستن است و هر لبخندی که پدید می آوریم ، گواه رضایت حضرت حق؛ پس موهبتِ مجالِ خدمت را به فال نیک بگیریم و تنها به خدمتِ بی منتِ خلق خدا بیاندیشیم؛ چرا که شفا تنها در ید پر قدرت اوست.

دکتر زارع نژاد
مشاور وزیر بهداشت