شصت و هشتمين اجلاس روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور برگزار شد.

  • پرینت

در این اجلاس که باحضور دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، مقام محترم وزارت ، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ، رئیس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ، معاونين و مديران وزارت متبوع و موسسات تابعه، بیست و یکم آذر ماه  در سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران برگزار شد. مقام محترم وزارت ، توليت ، سياست گذاري و نظارت در امر سلامت را بر اساس قانون بر عهده وزارت بهداشت دانست و گفت: لحاظ شدن برنامه‌هاي مربوط به سلامت در برنامه‌هاي كشور را از ابتداي سال 88 در بيانات مقام معظم رهبري شاهد بوديم و همچنين بندهاي قانوني تاثيرگذاري در زمينه سلامت در قانون برنامه پنجم لحاظ شده است. سرکار خانم دکتر دستجردی افزودند: در این مدت نقشه جامع علمي كشور نيز با ديدگاه روشني نسبت به سلامت و همچنین نقشه جامع علمي سلامت كشور و نقشه تحول نظام سلامت تدوين شده است. ایشان در ادامه بر پاسخگويي نظام سلامت، اولويت بندي در برنامه ها ، توجه به شاخص هاي عدالت در سلامت ، اجراي طرح تمام وقتي اعضاي هيات علمي و ساماندهي اورژانس ها تاكيد كردند. مقام محترم وزارت تصریح کرد: توسعه آموزش علوم پزشكي جزء اولويت هاي برنامه پنجم توسعه بوده و در ماده 182 آن به مسئله آمايش پرداخته شده است و دستگاههاي مختلف نيز موظف بودند كه آمايش را به شوراي آمايش معاونت نظارت راهبردي ارائه دهند. سرکار خانم دکتر وحید دستجردی ، سند آمايش سرزمين در حوزه آموزش را نخستين سند در اين حوزه در كشور دانست و تاكيد كرد: از تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انتظار داريم تا همكاريهاي لازم در اين زمينه را مبذول داشته و نقطه نظرات خود را به منظور تدوين هر چه زودتر اين سند بيان كنند.ایشان ، ساماندهي اورژانس هاي كشور و استقرار پزشك مقيم در آن را ضروري دانست و تصريح كرد: نظر سنجي ها از افزايش رضايتمندي مردم از اورژانس هاي كشور ظرف ماه هاي اخير خبر مي دهد، به طوري كه اين رضايتمندي در اورژانس هايي كه متخصص مقيم طب اورژانس دارند به 75 درصد مي رسد.مقام محترم وزارت بر لزوم پاسخگويي در نظام سلامت تاكيد كرد و گفت: علاوه بر درمان ، پاسخگويي بايد به نيازهاي اخلاقي، معنوي و بسياري از مواردي كه در منشور حقوق بيماران به آن پرداخته شده است، مورد توجه قرار گيرد چرا كه وزارت بهداشت بايستي رويكرد همه جانبه به مسئله سلامت داشته باشد. سرکار خانم دکتر دستجردی تصریح کرد:نقشه راه فرهنگي طراحي و ابلاغ شده است و بر اين اساس اميدواريم شاهد ارتقاي بيشتر فعاليت‌هاي فرهنگي در دانشگاهها باشيم.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم ضمن تاكيد بر لزوم اجرايي سازي نقشه علمي و نقشه نظام سلامت كشور در دانشگاهها گفت: از دوستان خود در دانشگاهها توقع داريم كه به سياست هاي مصوب در كشور مقيد باشند چرا كه دانشگاه ها ضامن اجرايي سازي اسناد بالادستي هستند.
دكتر مخبر دزفولي افزود: در شرايط کنونی از ما پذيرفته نيست كه اسناد مهمي را كه نخبگان با مشقت و صرف وقت بسيار طراحي مي كنند ، در اجراي آن سهل انگاري كنيم.
ریاست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها هم در این اجلاس ، بر لزوم تواضع در مقابل مردم تاكيد كرد و گفت: علم تماما نور است و در روايات از ارزش بالاي برخوردار بوده است. همچنين در راس علم تواضع قرار دارد و عالمان و مسئولان بايد انسان هايي متواضع باشند چرا كه ابليس تنها به دليل تكبر و خود پسندي پس از سالها عبادت سقوط كرد.
حجت الاسلام والمسلمين محمديان در بخش ديگري از سخنان خود به فضاي منطقه و جهاني اشاره كرد و گفت: گرچه در اين 33 سال پس از انقلاب همواره در شرايط ويژه قرار داشتيم ، اما اكنون با بيداري جهان اسلام و چالش هاي جدي غرب ، فرصت طلايي براي نظام جمهوري اسلامي فراهم شده تا بتوانيم آرمان هاي بلند انقلاب را در منطقه و جهان به ثمر برسانيم.
ریاست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها همچنين بر لزوم حفظ استقلال دانشگاه ها، ايجاد كرسي هاي آزاد انديشي، توجه به جذب اعضاي هيات علمي صالح و توجه به كاهش نرخ رشد جمعيتي تاكيد كرد.
شایان ذکر است در اين اجلاس يك روزه ، طي چهار كارگاه جداگانه ، موضوعات «نقشه تحول سلامت» ، «بيمارستان‌هاي هيات امنايي و طرح تمام وقتي پزشكان»، «آمايش سرزميني در حوزه آموزش» و «مولفه‌هاي اجتماعي موثر بر سلامت» بررسي شد.