امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 23:27

حضور مدیر حراست دانشگاه در گردهمایی مدیران حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در گردهمایی مدیران حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور یافت.

به گزارش وب‌دا، آقای آذرمهری مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در این گردهمایی که به دعوت دکتر توکلی، رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، ضمن تشکیل کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مرکز حراست وزارت، نمونه‌های تدوین شده توسط مدیران حراست‌ها ارائه شد.