امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 06:34

آموزش دانشجو ، بزرگترین وظیفه دانشگاه علوم پزشکی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از تعلیم و آموزش دانشجو به عنوان بزرگترین وظیفه و رسالت دانشگاه علوم پزشکی یاد و اظهار کرد: به رغم اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان و غذا و دارو هم مشغول ارائه خدمت هستند، ولی آموزش دانشجو یکی از مهمترین مسؤلیت‌ها است.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در جلسه‌ای که با حضور دکتر حسینی، رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان، اعضای هیئت رئیسه، مدیر جذب هیئت علمی، رئیس و کارشناس مرکز امور هیئت علمی دانشگاه، رئیس بیمارستان آموزشی درمانی 22بهمن، مدیر مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی و جمعی از استادان در سالن ابن‌سینا برگزار شد، از رشد 50درصدی جذب هیئت علمی در این دانشگاه در دو سال گذشته خبر داد و افزود: هم‌اکنون 1600 دانشجو در 24 رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
دکتر احمدی با بیان اینکه در طول دو سال گذشته، تعداد اعضای هیئت علمی از 50 نفر به 78 نفر رسیده است، گفت: در حالی که تا سال 92 فقط 7 عضو هیئت علمی بالینی داشتیم، خوشبختانه در حال حاضر این رقم به 20 نفر رسیده است.
وی اعضای هیئت علمی جذب شده را دارای توانمندی‌های علمی، ویژگی‌های اخلاقی، دلسوز و خدمت‌گزار عنوان و بیان کرد: کمبود اعضای هیئت علمی بالینی یکی از چالش‌های پیش‌رو است که امیدواریم با حمایت‌های مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت شاهد رفع این چالش جدی باشیم.
دکتر احمدی تصریح کرد: به رغم همه محدودیت‌های موجود، فضاهای فیزیکی و بستر آموزشی خوبی در این دانشگاه فراهم شده است که انشاء ا... از تیرماه امسال با تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی، شاهد افزایش کمی و کیفی فضاهای آموزشی پردیس دانشگاه خواهیم بود.
دکتر اسماعیلی، معاون آموزشی دانشگاه هم در این جلسه با اشاره به تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: این دانشگاه همه ویژگی‌های لازم برای ارائه خدمت در مناطق محروم را دارد.
وی نسبت استاد به دانشجو را حدود  یک به 20عنوان و اظهار کرد: باید با جذب عضو هیئت علمی جدید، این شاخص را بهبود بخشیم.
وی به بسته‌های طرح تحول در حوزه نظام پزشکی اشاره و بیان کرد: گفتمان این طرح به عنوان راهبرد گسترش آموزش علوم پزشکی، مسیر خوبی را برای توسعه نشان می‌دهد.
دکتر اسماعیلی تاکید کرد: باید برای جذب اعضای هیئت علمی در مناطق محروم جذابیت‌هایی ایجاد شود تا بتوان از وجود نخبگان هم در این مناطق بهره گرفت.