امروزجمعه, 04 بهمن 1398 21:20

برگزاری جلسه آموزشی سامانه جامع مدیریت خدمات پرستاری (آی شیفت)

مسؤل فناوری اطلاعات بیمارستان آموزشی ـ درمانی 15 خرداد بیدخت در جلسه آموزشی سامانه جامع مدیریت خدمات پرستاری (آی شیفت) که در تهران برگزار شد، حضور یافت.
به گزارش وب‌دا، محمدجلال باقری گفت: سامانه جامع مدیریت پرستاری جهت ساماندهی و یکپارچه کردن نحوه محاسبه ساعت کاری پرسنل پرستاری و شیفت‌بندی در بیمارستان‌ها برای  شیفت‌های پرستاران و پرسنلی که مشمول قانون ارتقا در بیمارستان‌ها هستند، طراحی و در دسترس بیمارستان‌های سراسر کشور قرار گذاشته شد .
وی افزود: با استفاده از این نرم‌افزار، نگرانی‌های پرستاران در کشور نسبت به محاسبه دقیق شیفت‌ها و ساعات کاری برطرف می‌شود، بنابراین بیشترین کاربرد آن در زمینه شیفت‌بندی کاری پرستاران در سطح بیمارستان‌ها است و بهره‌برداری اصلی را در بیمارستان‌ها، سرپرستاران و مترون‌ها و در سطح دیگر مدیران دانشگاه می‌برند.
مهندس باقری خاطرنشان کرد: در این همایش که در سالن شماره 4 مرکز همایش‌های رازی دانشگاه ایران با حضور کارشناسان پرستاری و IT دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، آموزش‌های لازم جهت راه‌اندازی این سامانه در بیمارستان‌ها ارائه شد .