امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 13:02

رئیس و اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی گناباد، با رئیس دانشگاه علوم پزشکی دیدار کردند.

به گزارش وب‌دا، دکتر صادقپور رئیس سازمان نظام پزشکی در این دیدار با اشاره به همکاری های دانشگاه علوم پزشکی گناباد با سازمان نظام پزشکی، از حمایت های رئیس دانشگاه nezam-pezeshki01قدردانی کرد.
وی در ادامه ضمن تبریک ورود دانشجویان رشته پزشکی به عرصه و بالین گفت: همانگونه که تا کنون جمعی از اعضاء سازمان در حوزه آموزش های تئوری این دانشجویان مشارکت داشته اند، قطعا این تعامل در عرصه و بالین نیز با دانشکده پزشکی انجام خواهد شد.
ایجاد راهکارهایی برای ماندگاری بیشتر متخصصین، همکاری در راه اندازی بخش های درمانی خصوصی و ایجاد بسترهای لازم جهت جذب بیمار از خارج شهرستان های گناباد و بجستان، از جمله دغدغه ها و خواسته های سازمان از دانشگاه بود که توسط اعضاء هیات مدیره سازمان نظام پزشکی در این دیدار مطرح شد.
دکتر احمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز با قدردانی از تعامل سازمان نظام پزشکی با دانشگاه بر فراهم سازی شرایط مناسب برای ماندگاری بیشتر پزشکان تاکید کرد و گفت: علیرغم محدودیت های موجود آنچه که در توان دانشگاه است برای فراهم سازی این شرایط انجام شد که به عنوان نمونه می توان به شرایط مطلوبتر این دانشگاه در پرداختی های پزشکان اشاره کرد، که 2 تا 3 ماه زودتر از سایر دانشگاه های علوم پزشکی استان انجام شده است.
وی سپس به تشریح طرح آمایش سرزمینی پرداخت وگفت: بر اساس این طرح، 10 کلان منطقه آموزشی در کشور تعریف شده است که دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استان های خراسان در منطقه نهم قرار گرفت و از این پس برنامه های آموزشی دانشگاه در این منطقه بررسی و ارزیابی می شود.
دکتر احمدی افزود: امیدوارم با همکاری های آموزشی تمام پزشکان اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی بتوانیم با تحقق رسالت های دانشگاه بویژه آموزش شایسته دانشجویان رشته های مختلف پزشکی، جایگاه مناسبی برای دانشگاه در منطقه نهم آموزشی فراهم آوریم.nezam-pezeshki