امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 08:55

دکتر احمدی: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، ماندگاری متخصصین در بجستان افزایش یافته است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد گفت: از زمان آغاز اجراي طرح تحول نظام سلامت تا كنون، بيش از 35 ميليارد ريال براي اجراي بسته‌هاي مختلف اين طرح در حوزه درمان شهرستان‌ بجستان هزينه شده است.shoray edari bajestan
به گزارش وب‌دا، دكتر رضا احمدي در جلسه شوراي اداري شهرستان بجستان با بيان اينكه اين مبلغ براي بسته‌هاي كاهش فرانشيز، اجراي هتلينگ، ويزيت، زايمان طبيعي و ماندگاري پزشكان متخصص در بيمارستان آيت‌الله مدني بجستان هزينه شده است، گفت: در اين مدت بالغ بر 116 هزار نفر در اين بيمارستان توسط پزشكان متخصص با تعرفه دولتي ويزيت شده‌اند.
وی سپس به شرایط بیمارستان این شهر اشاره کرد و گفت: به علت درآمد پایین این بیمارستان و عدم امکان تامین هزینه ها، دانشگاه علوم پزشکی گناباد برای آنکه این بیمارستان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، ماهیانه حدود 90 میلیون تومان به بیمارستان کمک مالی می کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حدود 50 درصد از اعتبارات ماندگاری پزشکان در شهرستان های گناباد و بجستان نیز به بیمارستان بجستان اختصاص یافته است تا با افزایش ماندگاری 5 متخصص این بیمارستان،مردم دغدغه درمانی کمتری داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه به تلاش این دانشگاه برای استقرار متخصص سونوگرافی در بیمارستان آیت ا... مدنی اشاره کرد و افزود: بر اساس چارت بیمارستان های 32 تختخوابی که موجب می شود تا بیمه ها تعهدی در پرداخت حق بیمه سونوگرافی در این بیمارستان ها نداشته باشند، امکان استقرار متخصص سونوگرافی در بیمارستان بجستان وجود ندارد، اما با این وجود از محل اعتبارات دانشگاه مبلغ قابل توجهی برای جبران هزینه های متخصص سونوگرافی در نظر گرفته شده تا مردم منطقه بتوانند یک روز در هفته از خدمات سونوگرافی بهره مند شوند.shoray edari bajestan 01دکتر احمدی به آغاز اجراي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت از سال 94 اشاره كرد و گفت: در مجموع براي راه‌اندازي پايگاه‌ سلامت، تامين دارو، داروي مكمل، آزمايشگاه، راديولوژي، بهبود استاندارد و دندانپزشكي حدود شش ميليارد ريال در بجستان هزینه شده است.
وي در خصوص خدمات دندانپزشکی در مراکز سلامت جامعه تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان بجستان در سال گذشته نیز اظهار داشت: در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی در سال 94 انجام شده است که از آن جمله می توان علاوه بر خرید 80 میلیون تومان تجهیزات دندانپزشکی، به اختصاص 3 دستگاه یونیت دندانپزشکی به بجستان از مجموع 6 یونیت خریداری شده توسط دانشگاه، اختصاص یک یونیت سیار دندانپزشکی، انجام وارنیش فلوراید تراپی برای 1596 نفر از کودکان در رده سنی مهد کودک تا ششم ابتدایی، 4360 مورد معاینه و آموزش بهداشت، 5440 مورد کشیدن دندان و توزیع 3 هزار مسواک انگشتی اشاره کرد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد ادامه داد: در زمینه استقرار پزشک در مراکز سلامت جامعه نیز بجستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است به گونه ای که اکنون در تمام این مراکز، پزشک مستقر است و این در حالی است که 4 مرکز سلامت جامعه گناباد پزشک ندارد.
وی در ادامه به تشريح وضعيت پروژه‌هاي عمراني شبکه بهداشت و درمان بجستان پرداخت و گفت: ساختمان مرکز سلامت جامعه شهید قنبر آقایی و نیز ساختمان شبکه بهداشت و درمان بجستان در سال گذشته تکمیل شد و پروژه های احداث ساختمان اورژانس شهری بجستان، بهسازی و افزایش بنای زایشگاه بیمارستان آیت ا... مدنی و بهسازی مرکز سلامت جامعه روستایی جزین در حال انجام است.shoray edari bajestan 02

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد گفت: از زمان آغاز اجراي طرح تحول نظام سلامت تا كنون، بيش از 35 ميليارد ريال براي اجراي بسته‌هاي مختلف اين طرح در حوزه درمان شهرستان‌ بجستان هزينه شده است. 

به گزارش وب‌دا، دكتر رضا احمدي در جلسه شوراي اداري شهرستان بجستان با بيان اينكه اين مبلغ براي بسته‌هاي كاهش فرانشيز، اجراي هتلينگ، ويزيت، زايمان طبيعي و ماندگاري پزشكان متخصص در بيمارستان آيت‌الله مدني بجستان هزينه شده است، گفت: در اين مدت بالغ بر 116 هزار نفر در اين بيمارستان توسط پزشكان متخصص با تعرفه دولتي ويزيت شده‌اند.

وی سپس به شرایط بیمارستان این شهر اشاره کرد و گفت: به علت درآمد پایین این بیمارستان و عدم امکان تامین هزینه ها، دانشگاه علوم پزشکی گناباد برای آنکه این بیمارستان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، ماهیانه حدود 90 میلیون تومان به بیمارستان کمک مالی می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر حدود 50 درصد از اعتبارات ماندگاری پزشکان در شهرستان های گناباد و بجستان نیز به بیمارستان بجستان اختصاص یافته است  تا با افزایش ماندگاری 5 متخصص این بیمارستان،مردم دغدغه درمانی کمتری داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه به تلاش این دانشگاه برای استقرار متخصص سونوگرافی در بیمارستان آیت ا... مدنی اشاره کرد و افزود: بر اساس چارت بیمارستان های 32 تختخوابی که موجب می شود تا بیمه ها تعهدی در پرداخت حق بیمه سونوگرافی در این بیمارستان ها نداشته باشند، امکان استقرار متخصص سونوگرافی در بیمارستان بجستان وجود ندارد، اما با این وجود از محل اعتبارات دانشگاه مبلغ قابل توجهی برای جبران هزینه های متخصص سونوگرافی در نظر گرفته شده تا مردم منطقه بتوانند یک روز در هفته از خدمات سونوگرافی بهره مند شوند.

دکتر احمدی به آغاز اجراي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت از سال 94 اشاره كرد و گفت: در مجموع براي راه‌اندازي پايگاه‌ سلامت، تامين دارو، داروي مكمل، آزمايشگاه، راديولوژي، بهبود استاندارد و دندانپزشكي حدود شش ميليارد ريال در بجستان هزینه شده است.
وي در خصوص خدمات دندانپزشکی در مراکز سلامت جامعه تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان بجستان در سال گذشته نیز اظهار داشت: در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی در سال 94 انجام شده است که از آن جمله می توان علاوه بر خرید 80 میلیون تومان تجهیزات دندانپزشکی، به اختصاص 3 دستگاه یونیت دندانپزشکی به بجستان از مجموع 6 یونیت خریداری شده توسط دانشگاه، اختصاص یک یونیت سیار دندانپزشکی، انجام وارنیش فلوراید تراپی برای 1596 نفر از کودکان در رده سنی مهد کودک تا ششم ابتدایی، 4360 مورد معاینه و آموزش بهداشت، 5440 مورد کشیدن دندان و توزیع 3 هزار مسواک انگشتی اشاره کرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد ادامه داد: در زمینه استقرار پزشک در مراکز سلامت جامعه نیز بجستان از وضعیت مطلوبی برخوردار است به گونه ای که اکنون در تمام این مراکز، پزشک مستقر است و این در حالی است که 4 مرکز سلامت جامعه گناباد پزشک ندارد.

وی در ادامه به تشريح وضعيت پروژه‌هاي عمراني شبکه بهداشت و درمان بجستان پرداخت و گفت: ساختمان مرکز سلامت جامعه شهید قنبر آقایی و نیز ساختمان شبکه بهداشت و درمان بجستان در سال گذشته تکمیل شد و پروژه های احداث ساختمان اورژانس شهری بجستان، بهسازی و افزایش بنای زایشگاه بیمارستان آیت ا... مدنی و بهسازی مرکز سلامت جامعه روستایی جزین در حال انجام است.