امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 07:35

تقدیر وزیر محترم بهداشت از سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای اجرای صحیح سند اشتغال

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اهدا لوح سپاس ، از فعالیت های سرپرست دانشگاه و مدیر دفتر کار آفرینی دانشگاه در راستای ایجاد اشتغال و کار آفرینی تجلیل کرد.
به گزارش وبدا ، مدیر دفتر کار آفرینی دانشگاه گفت: مقام محترم وزارت در این لوح ، ضمن قدردانی از اجرای صحیح سند اشتغال و کار آفرینی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، اظهار امیدواری نمودند در سال 91 نیز با استفاده از تجارب گذشته ، این دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر با رویکرد اشتغال و کار آفرینی قرار گیرد.
خانم قرچه افزود: در سال 90 بیش از میزان تعهد اشتغال این دانشگاه از سوی وزارت بهداشت در بخش دولتی و  خصوصی با تلاش مسئولین و برنامه های توسعه ای دانشگاه ، ایجاد و در سامانه رصد ثبت شد بطوریکه 130 درصد تعهد تعیین شده ، تحقق یافت.