امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 19:01

شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرتبه «بسیارخوب» را کسب کرد

شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ارزیابی سالانه شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مرتبه «بسیارخوب» را کسب کرد.

به گزارش وب‌دا، دبیر شورای بدوی انضباطی دانشگاه گفت: شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پنجمین سال متوالی، نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را اعلام کرد.

هادی نعمتیان افزود: در این ارزیابی که برای سال 1394 انجام شده است، شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با 182 امتیاز ارتقاء نسبت به سال 1393، ضمن کسب 905 امتیاز از مجموع هزار امتیاز، حائز مرتبه «بسیار خوب» شده است.

وی اظهار کرد: ارزیابی انجام شده بر اساس امکانات، تشکیلات، برنامه‌های آموزشی و دادرسی پرونده‌ها از لحاظ شکلی و محتوایی است که به طور میانگین بیش از 90 درصد امتیازهای پیش بینی شده در ارزیابی، توسط شورای انضباطی دانشگاه کسب شده است.

وی با اشاره به نقاط قوت دانشگاه در این ارزیابی افزود: با توجه به اهمیت داشتن تشکیلات مناسب و برنامه‌های آموزشی و بازدارنده در شوراهای انضباطی، شورای انضباطی دانشگاه در این بخش‌ها امتیازات کامل را دریافت کرده است.

دبیر شورای بدوی انضباطی دانشگاه خاطرنشان کرد: کسب این موفقیت که با لطف خداوند متعال حاصل شده است، قطعا ناشی از حمایت‌های همه جانبه دکتر احمدی، ریاست محترم دانشگاه از شورای انضباطی و نگاه مناسبی که در رسیدگی به پرونده‌های انضباطی مبتنی بر تنبه به جای تنبیه صرف وجود دارد و نیز هم افزایی و همکاری‌های بین بخشی در قسمتهایی که با دانشجویان به طور مستقیم ارتباط دارند، بوده است.

نعمتیان ادامه داد: شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سال گذشته بر اساس ارزیابی عملکرد انجام شده، با کسب 723 امتیاز در رتبه متوسط قرار داشت.

یادآور می‌شود، رتبه‌بندی شوراهای انضباطی دانشگاه بر اساس امتیازات کسب شده است که طی آن امتیازات 1000-950 در رتبه عالی، امتیازات 949-900 رتبه بسیار خوب، امتیازات 899-750 رتبه خوب، امتیازات 749-500 رتبه متوسط، امتیازات 499-300 رتبه ضعیف و امتیازات کمتر از 299 در رتبه بسیار ضعیف قرار می‌گیرند.