امروزچهارشنبه, 02 بهمن 1398 12:21

بازدید هیئت بورد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد

با هدف ارزیابی امکانات و زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد برای اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پرستاری، هیئت بورد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این دانشگاه بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر عباس‌زاده رئیس هیئت بورد پرستاری به همراه دکتر حیدری رئیس دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو هیئت بورد پرستاری با حضور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، امکانات، پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های دانشگاه و گروه پرستاری را برای موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی پرستاری مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
اعضای هیئت بورد پرستاری در ابتدای حضور خود در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت بورد پرستاری وزارت، رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، معاون درمان، معاون تحقیقات و فناوری، رئیس دانشکده پزشکی، روسای بیمارستان‌ها، مدیر پرستاری دانشگاه، مدیر امور آموزشی ، مدیر حراست و اساتید و اعضای هیئت علمی گروه پرستاری در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه، ضمن آشنایی با مدیران دانشگاه و اعضای هیئت علمی گروه پرستاری، اهداف و برنامه‌های بازدید خود را ارائه کردند.
فضاهای آموزشی از جمله آزمایشگاه‌ها، بخش‌های مهارتهای بالینی، آزمایشگاه زبان، مرکز رایانه، کلاس‌های درس، اتاق گروه‌ها و اعضاء هیأت علمی، کتابخانه و سالن‌های کنفرانس و همایش از جمله فضاهایی بود که مورد بازدید هیئت بورد پرستاری قرار گرفت.
در ادامه برنامه بازدید هیئت بورد پرستاری، دکتر عباس‌زاده و دکتر حیدری در جلسه‌ای با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری در سالن رازی، وضعیت آموزشی و امکانات موجود را بررسی و ارزیابی کردند.
همچنین با حضور در بیمارستان آموزشی درمانی 22بهمن گناباد، در جلسه‌ای با حضور رئیس بیمارستان، معاون آموزشی پژوهشی، مدیر داخلی و مدیر پرستاری این بیمارستان وضعیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری را ارزیابی و سپس از بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، مراقبت‌های ویژه، کلینیک تخصصی و کلینیک مجازی بازدید کردند.
تصاویر بازدید هیئت بورد پرستاری از بیمارستان آموزشی در مانی 22بهمن گناباد
تصاویر بازدید هیئت بورد پرستاری از پردیس دانشگاه
تصاویر جلسه هیئت بورد پرستاری در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه