امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 06:19

دانشگاه‌های علوم پزشکی باید اثربخشی اجتماعی داشته باشند

رئیس هیئت بورد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری وزرات بهداشت، به اهداف ایجاد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پرداخت و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی باید اثربخشی اجتماعی داشته باشند.

به گزارش وب‌دا، دکتر عباس‌زاده اظهار کرد: در دانشگاه‌های علوم پزشکی فقط رشد دانشجو مهم نیست بلکه باید بتوانند خدمات سلامت را به مردم ارائه کنند که در برخی از رشته‌ها و تخصص‌ها محقق شده است ولی در برخی رشته‌ها نیز هنوز این اثربخشی اجتماعی کمرنگ بوده و به خوبی محقق نشده است.

وی از ممتحنه، برنامه‌ریزی و ارزشیابی به عنوان سه وظیفه مختلف هیئت بورد یاد کرد و افزود: مرحله مصاحبه در دکترای پرستاری امسال به شکل جدیدی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس تغییر صورت گرفته، برگزاری این مرحله به مناطق ده گانه واگذار شده است و شکل برگزاری آن نیز بر اساس مصوبه هیئت بورد پرستاری به شکل ایستگاهی تغییر یافته است یعنی داوطلبان فرصت دارند تا در ایستگاه‌های مختلف مورد سؤال واقع شوند که همه این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت دانشجویان پذیرفته شده و جذب آن‌ها بر اساس توانمندی است.

دکتر عباس‌زاده با بیان اینکه برنامه‌های آموزش پرستاری شکل بالینی به خود گرفته است، تاکید کرد: در مقاطع مختلف آموزش پرستاری تلاش شده است تا فاصله بین آموزش با درمان یا بهداشت به حداقل خود برسد که نمود آن کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پرستاری است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در هیئت بورد تلاش شده است تا آموزش پرستاری از کارشناسی تا مقطع دکترا تاثیر اجتماعی و بالینی داشته باشد، اظهار کرد: در مقطع کارشناسی ارشد این رویکرد بوجود آمده است که دانشجوی فارغ‌التحصیل شده غیر از مهارت‌های آموزش و تحقیق، مهارت تخصصی در رشته‌ای که تحصیل کرده کسب می‌کند.

دکتر عباس‌زاده ارزشیابی را از دیگر ماموریت‌های هیئت بورد بیان کرد و گفت: بر این اساس علاوه بر بررسی برای اخذ مجوز تاسیس رشته، بازدیدها و ارزشیابی‌های ادواری بر طبق چک لیست‌های موجود صورت می‌گیرد.

دکتر حیدری رئیس دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو هیئت بورد پرستاری هم در ادامه این جلسه به تشریح شرایط و شاخصه‌های توسعه رشته‌ها پرداخت و گفت: نیروی انسانی متناسب با آن رشته یا برنامه آموزشی یکی از این شاخص‌ها است.

وی با تاکید بر داشتن نگاه کلان در توسعه رشته‌ها، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد از بسیاری جهات در شرایط خوب و مطلوبی قرار دارد.
برای مشاهده تصاویر کلیک کنید